Om Naturterapi/ADHD OG PSYKISKE LIDELSER


ADHD/ASTENI/PSYKISKE LIDELSER

Her er det forsket på hvordan maten virker inn på psyken. Dette betyr at vi kan gjøre noe selv mot denne så ødeleggende lidelsen. En enkel urintest kan tas hos meg, eller jeg kan sende den til deg. Selve testen koster 
kr 790. Eventuell frakt kommer i tillegg. Etter analyseresultatet er mottatt til meg, må du komme til time for videre oppfølging.

En times personlig veiledning koster Kr 600,-

Betaling med vipps eller paypal, eller nettbanken med betalingsbrikke

 


Kontakt meg
9f6cb974e2fe11bd4ec8daf15fcb129a