Om Naturterapi/ADHD OG PSYKISKE LIDELSER


De fleste av oss drasser på arvelige problemer, psykiske som fysiske på grunn av arv fra våre forfedre.Videre lever vi forskjellig, har forskjellige blodtyper blant annet. Hårmineralanalyse vil hjelpe deg til å finne ut hvilke mineraler du selv har, og dine ubalanser.

Ett eksempel er forskere som fant døde pelsjegere på Svalbard. Hårprøver av disse viste at de hadde dødd av blyforgiftning pga bly i hermetikkboksene de hadde maten i.
Når det gjelder urter er disse tilpasset vår kropp, fordi de inneholder stoffer som passer til oss, i motsetning til skolemedisin, hvor de har trukket ut ett spesifikt virkestoff som da skal virke mot lidelsen, men da blir det bivirkninger, siden hjelpestoffene i planten ikke er med. Men, noen ganger er vi nødt til å bruke skolemedisin, når vi trenger rask hjelp, og det står om liv.

ADHD/ASTENI/PSYKISKE LIDELSER

Her er det forsket på hvordan maten virker inn på psyken. Dette betyr at vi kan gjøre noe selv mot denne så ødeleggende lidelsen. En enkel urintest kan tas hos meg, eller jeg kan sende den til deg. Selve testen koster 
kr 790. Eventuell frakt kommer i tillegg. Etter analyseresultatet er mottatt til meg, må du komme til time for videre oppfølging.

En times personlig veiledning koster Kr 600,-

Betaling med vipps eller paypal, eller nettbanken med betalingsbrikke

 


Kontakt meg
3305c63306c774b1a71dc11300aec180